• pro_banner

Sự bảo đảm

Chính sách bảo hành

Tầm nhìn CNC
Là thương hiệu được lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực điện công nghiệp

Thời gian bảo hành: đối với thiết bị truyền tải và phân phối là 18 tháng kể từ ngày bàn giao hoặc 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu lắp đặt và chạy thử (đối với các trường hợp hết hạn sử dụng sớm hơn);đối với thiết bị điện áp thấp khác, 24 tháng kể từ ngày sản xuất.Thời gian bảo hành có thể thay đổi và dựa trên hợp đồng đã ký với khách hàng.

Trong thời gian bảo hành, người dùng sẽ được hưởng dịch vụ bảo hành của chúng tôi thông qua bộ phận dịch vụ khách hàng, trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền hoặc đại lý tại địa phương của bạn.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với CNC hoặc gọi cho nhà phân phối tại địa phương.
contact information: Service@cncele.com

Theo thỏa thuận của hợp đồng, CNC chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm bị lỗi trong thời gian bảo hành.CNC sẽ cung cấp dịch vụ bồi thường sau thời gian bảo hành.CNC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí nào phát sinh do các vấn đề khác ngoại trừ vấn đề chất lượng, không giới hạn ở việc lắp đặt không đúng cách, sử dụng sai, lạm dụng, sơ suất hoặc trang bị lại, các phương pháp kiểm soát khác với hướng dẫn kỹ thuật mà CNC đã thông báo.

CNC chịu tổn thất do lỗi hoặc hư hỏng của sản phẩm hoặc vv chỉ trong phạm vi giá trị của chính sản phẩm, không bao gồm bất kỳ tổn thất gián tiếp nào.

Trong trường hợp bất khả kháng hoặc các yếu tố không thể kiểm soát khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở chiến tranh, bạo loạn, đình công, dịch hạch hoặc dịch bệnh khác, dẫn đến việc không thể thực hiện các dịch vụ tại đây, CNC được quyền cung cấp dịch vụ sau khi các chướng ngại vật được loại bỏ, và không chịu trách nhiệm.